MERE PREVENCIJE

Sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID-19 u školskom objektu:

RODITELJI

>> Roditelj treba da pre dolaska u školu detetu izmeri temperaturu
>> U obavezi je da kada dovede dete u školski objekat obavezno nosi masku, tako da maska prekriva usta i nos
>> Na ulasku u školu dezinfikuje ruke preparatom na bazi 70% alkohola i pređe preko dezobarijere za obuću
>> Na ulasku u objekat dezinfikuje mobilni telefon
>> Zadražava udaljenost sa drugim licima od 2 metra
>> Ne zadržava se duže u prostorijama škole
>> Svakog dana obaveštava školu o dolasku/nedolasku narednog dana
>> Obezbedi učeniku suvi obrok

UČENICI

>> U prostoriji udaljenost treba da bude veća od 2 metra
>> Redovno održavaju ličnu higijenu
>> Aktivosti učenika treba da budu u manjim grupama (na otvorenom), te da se međusobni kontakt maskimalno izbegne
>> Nose sa sobom i koriste flašicu vode za piće


ZAPOSLENI I OSTALI

>> U školi treba da bude najmanji mogući broj zaposlenih u isto vreme
>> Pri ulasku dezinfikuje ruke preparatom na bazi 70% alkohola i pređe preko dezobarijere za obuću
>> Na ulasku u objekat dezinfikuje mobilni telefon
>> Lične stvari i garderobu se odlažu u garderoberni prostor i ne unose u prostor u kome su učenici
>> Obaveno nosi masku, tako da maska prekriva usta i nos
>> Zadražava udaljenost sa drugim licima od 2 metra
>> Redovno sprovodi mere lične higijene, pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70% alkohola
>> Ne dodiruje lice, posebno usta, nos i oći pre pranja ili dezinfekcije ruku<


Na početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs