PREVENCIJA BOLESTI ZAVISNOSTI   U četvrtak, 25.10. u prostorijama škole održane su prve radionice Okružnog tima za prevenciju bolesti zavisnosti za nastavnike i učenike 7. razreda.
   Naša škola je među prvima u Jablaničkom okrugu uključena u program Nacionalnog tima za prevenciju narkomanije. Radionicu za nastvanike vodili su Prim. dr Vanja Ilić, načelnica socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje i koordinator Okružnog tima, Olivera Stojiljković, sociolog Centra za socijalni rad, i Novica Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Leskovcu.
   Na ovoj radionici nastavnici su upoznati sa Međunarodnim standardima prevencije narkomanije i načinima postupanja u slučajevima prepoznavanja zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Radionicu za učenike vodili su Tatjana Micić, glavna sestra Centra za promociju zdravlja ZZJZ, Ivan Stojilković, inspektor kriminalističke policije, i Tatjana Ilić, profesor. Na ovoj radionici fokus je bio u prepoznavanju porodice kao glavnog oslonca deci u odrastanju i sazrevanju i jačanju samopouzdanja za izbnjgavanje rizičnih situacija.
    U narednom periodu iste radionice biće organizovane i za učenike i nastavnike u isturenom odeljenju u Bobištu.

Na početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs