Finansijska dokumentacija

1. Finansijski plan

     - Finansijski plan za 2019. godinu.
          - Finansijski plan za 2019. godinu - Rebalans I
          - Finansijski plan za 2019. godinu.

     - Finansijski plan za 2018. godinu.
          - Usaglašavanje Finanisijskog plana za 2018. godinu - Rebalans I
          - Izmena br.1 Finansijskog plana za 2018. godinu - Rebalans I
          - Finansijski plan za 2018. godinu - Rebalans I
          - Izmena br.1 Finansijskog plana za 2018. godinu
          - Finansijski plan za 2018. godinu

     - Finansijski plan za 2017. godinu.
          - Finansijski plan za 2017. godinu - Rebalans 2
          - Finansijski plan za 2017. godinu - Rebalans 1
          - Finansijski plan za 2017. godinu

     - Finansijski plan za 2016. godinu.
          - Finansijski plan za 2016. godinu - Rebalans 2
          - Finansijski plan za 2016. godinu - Rebalans 1
          - Finansijski plan za 2016.

     - Finansijski plan za 2015.godinu.
          - Finansijski plan za 2015. godinu - Rebalans 1 (Tabela 1)
          - Finansijski plan za 2015. godinu - Rebalans 1 (Tabela 2)
          - Finansijski plan za 2015. (Tabela 1)
          - Finansijski plan za 2015. (Tabela 2)
          - Finansijski plan za 2015. (Tabela 3)2. Kvartalni izveštaji

     - Kvartalni izveštaji za 2019. godinu.
          - Kvartalni izveštaji za period od I-III.2019. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

     - Kvartalni izveštaji za 2018. godinu.
          - Kvartalni izveštaji za period od I-XII.2018. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-IX.2018. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-VI.2018. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-III.2018. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

     - Kvartalni izveštaji za 2017. godinu.
          - Kvartalni izveštaji za period od I-XII.2017. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-IX.2017. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-VI.2017. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od I-III.2017. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

     - Kvartalni izveštaji za 2016. godinu.
          - Kvartalni izveštaji za period od I-III.2016. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od IV-VI.2016. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od VII-IX.2016. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od X-XII.2016. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

     - Kvartalni izveštaji za 2015. godinu.
          - Kvartalni izveštaji za period od I-III.2015. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od IV-VI.2015. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od VII-IX.2015. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )

          - Kvartalni izveštaji za period od X-XII.2015. godine.
                ( Obrazac 2A, Obrazac 5, Prihodi i rashodi )3. Završni račun

     - Završni racun za 2018. godinu.
          - Obrazac 1
          - Obrazac 2
          - Obrazac 3
          - Obrazac 4
          - Obrazac 5

     - Završni racun za 2017. godinu.
          - Obrazac 1
          - Obrazac 2
          - Obrazac 3
          - Obrazac 4
          - Obrazac 5

     - Završni racun za 2016. godinu.
          - Obrazac 1
          - Obrazac 2
          - Obrazac 3
          - Obrazac 4
          - Obrazac 5

     - Završni racun za 2015. godinu.
          - Obrazac 1
          - Obrazac 2
          - Obrazac 3
          - Obrazac 4
          - Obrazac 5


Na početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs