Matematičko oodeljenje

PRELIMINARNA RANG LISTA

sa rezultatima sa prijemnog ispita
za učenike sa posebnim sposobnostima

R.b.
Šifra učenika
Br. bodova
1
5072005
100
2
150267
80
3
krom123
70
4
9072005
70
5
555
60
6
civun
60
7
1082005
60
8
janja22
60
9
1,7E+07
60
10
357
60
11
9E+07
60
12
1,4E+07
50
13
neonka
50
14
5289
50
15
3E+07
50
16
2E+10
40
17
1,1E+07
40
18
9659
30
19
3003
30
20
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,100
30
21
2,5E+07
30
22
8462
30
23
mtematicko
30
24
4,6E+07
20
25
301E+07
10
26
1E+07
10
27
1,4E+07
10
28
1600
0

PRIJEMNI ISPIT ZA NADARENE UČENIKE U 7. RAZREDU I DINAMIKA ISPITNIH AKTIVNOSTI

Datum i vreme
Aktivnost
23. jun u 10 ?asova
Početak testa sposobnosti (u 9.30 časova okupljanje učenika ispred škole)
neposredno nakon završetka testa sposobnosti
Isticanje rešenja zadataka na oglasnoj tabli Škole i sajtu škole
u popodnevnim ?asovima
Isticanje rezultata testa sposobnosti na oglasnoj tabli Škole i sajtu (šifrirane)
25.06. od 13 do 16
Primanje žalbi na rezultate testa sposobnosti
25.06. posle 16
Rešavanje po žalbama
25.06. posle 16
Objavljivanje konačnih rezultata na testu sposobnosti
29.06. od 10 do 12
Donošenje fotokopije dokumenata radi verifikacije podataka
29.06. u 13
Objavljivanje preliminarnih rezultata
29.06. od 13 do 15
Primanje žalbi na listu
29.06. od 13 u 16
Objavljivanje konačnih rezultata
29.06. od 16 do 19
Upis u sedmi razred osnovne škole specijalizovanog odeljenja

Na početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs

FINANSIJSKA DOKUMENTACIJA

- Prostupite dokumentaciji...

JAVNE NABAVKE

- Prostupite dokumentaciji...