Nabavke dokumentacija

Nabavke u toku 2019. godine

     - JN-MV-01/2019. Tekuće popravke sanitarnog čvora
       u prizemlju OŠ "Vuk Karadžić" u Bobištu i sanitarnog čvora u fiskulturnoj sali u matičnoj školi.
          - Poziv za podnošenje ponuda za - JN-MV-01/2019.
          - Konkursna dokumentacija za - JN-MV-01/2019.
          - Odluka o dodelu ugovora za - JN-MV-01/2019.
          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN-MV-01/2019.
          - Odluka o izmeni ugovora - JN-MV-01/2019.

     - Plan javnih nabavki i nabavki za 2019. godinu
          - Plan javnih nabavki i nabavki za 2019. godinu

Nabavke u toku 2018. godine

     - Javni oglas
          - Javni oglas za davanje u zakup prostora skole

     - JN-MV-02/2018. Tekuće popravke i investiciono održavanje
       sanitarnog čvora u izdvojenom odeljenju u Bobištu OŠ "Vuk Karadžic" u Leskovcu.
          - Poziv za podnošenje ponuda za - JN-MV-02/2018.
          - Konkursna dokumentacija za - JN-MV-02/2018.
          - Odluka o dodeli ugovora za - JN-MV-02/2018
          - Obaveštenje o zakljucenju ugovora -JN-MV-02/2018


     - JN-MV po partijama. Eskurije i Nastava u prirodi
          - Poziv za podnošenje ponuda
          - Konkursna dokumentacija
          - Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma


     - JN-MV-01/2018. Tekuće popravke i investiciono održavanje
       sanitarnog čvora OŠ "Vuk Karadžic" u Leskovcu.
          - Poziv za podnošenje ponuda za - JN-MV-01/2018.
          - Konkursna dokumentacija za - JN-MV-01/2018.
          - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za - JN-MV-01/2018
          - Ugovor o izvodenju radova - JN-MV-01/2018
          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru - JN-MV-01/2018

Nabavke u toku 2017. godine

     - 9.2017. Nabavka ogrevnih sirovina
          - Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca - ugalj
          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci - ogrevno drvo
          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci - loz ulje
          - Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci - ugaljNa početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs