O skoli

JAVNA NABAVKA: Organizacija i realizacija ekskurzije i nastave u prirodi za učenike

Vrsta, opis usluga i način sprovođenja kontrole kvaliteta
Predmet javne nabavke broj 1/16 jeste usluga organizacije i realizacije ekskurzije i nastave u prirodi za učenike naručioca, prema zahtevanom programu putovanja.
Detaljnije...

Izbor udžbenika

Izbor udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine realizuje se u
skladu sa članom 33. i 34. novog Zakona o udžbenicima
("Službeni glasnik RS" broj 68/15).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je listu udžbenika za osnovnu školu. Detaljnije...


          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Na početak strane
Dokumenti

Statut
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o ponašanju u osnovnoj školi
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o bezbednosti učenika
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti učenika
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o društveno korisnom radu
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o javnim nabavkama
          Preuzmite dokument (PDF)...

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
          Preuzmite dokument (PDF)...

Akt o postupanju sa donacijama
          Preuzmite dokument (PDF)...

Akt o upravljanju sukobom interesa
          Preuzmite dokument (PDF)...
Dokumenti Finansijska dokumentacija
          Pristupite dokumentima ...

Dokumenti
Javne nabavke
          Pristupite dokumentima ...