Aktivnosti
07.05. - 08.05.2016. godine

38. REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ FIZIKE - Prva Kragujevačka gimnazija

Učenik 6.-1 razreda Dimitrije Đorđević, u pratnji i pod mentorstvom nastavnika fizike Gorana Z. Tasića, osvojio je šk. 2015/2016. godine:
2. MESTO NA OPŠTINSKOM TAKMIČENJU
1. MESTO NA MEĐUOPŠTINSKOM (REGIONALNOM) TAKMIČENJU
3. MESTO NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU

Diploma Dimitrije Đorđević Dodela Dimitrije Đorđević Slobodno vreme Dimitrije Đorđević i nastavnik Goran Z. TasićSlobodno vreme Dimitrije Đorđević i nastavnik Goran Z. Tasić

Na početak strane

Osnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Nenad Ivanović: 066/ 84 88 553

pomoćnik direktora

Slavica Gavrilović: 066/ 84 88 484

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs