RASPODELA UČENIKA U PRVOM KRUGU UPISA U SREDNJE ŠKOLE

ZAVRŠNI TEST

PRELIMINARNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA 2015/2016.

Šifra Rezultat na testu Osvojeni broj poena
Srpski Matematika Kombinovani Ukupno
102670 13 7 17 37 18,5
104508 16 13 11,5 40,5 20,25
106484 18 11,5 15,5 45 22,5
107020 14 5 13,5 32,5 16,25
107038 10 7,5 17 34,5 17,25
108696 15 3 13 31 15,5
109227 12 3,5 8 23,5 11,75
111542 7,5 5,5 6 19 9,5
112199 19 11,5 18 48,5 24,25
114883 19 17 15,5 51,5 25,75
116518 8 1 10 19 9,5
116909 17,5 12 13,5 43 21,5
117720 17,5 9,5 13,5 40,5 20,25
124613 11,5 2,5 10 24 12
128392 8 0 12 20 10
129367 12 1 8,5 21,5 10,75
131580 16 10,5 15,5 42 21
132601 11,5 9,5 11,5 32,5 16,25
132996 15 0 13 28 14
136056 18 11,5 14 43,5 21,75
139314 13 3,5 15,5 32 16
140547 16 6,5 13,5 36 18
141429 8 2 10,5 20,5 10,25
145615 9 3,5 9 21,5 10,75
147486 15,5 6 14,5 36 18
149643 15 6 12,5 33,5 16,75
150710 9,5 1 8,5 19 9,5
154892 10,5 10,5 17 38 19
156237 20 14 15 49 24,5
157570 17 17,5 14 48,5 24,25
158721 14 4 12 30 15
159711 14,5 8 13 35,5 17,75
164104 13 6 11,5 30,5 15,25
164382 10 2 11 23 11,5
164914 16 6,5 13,5 36 18
170263 14 5,5 11,5 31 15,5
173046 16 8,5 11,5 36 18
173490 13,5 5,5 14,5 33,5 16,75
174008 18 11 15,5 44,5 22,25
175157 18 14 18 50 25
184866 11,5 5 11,5 28 14
186091 18 6 13,5 37,5 18,75
189853 14 1 11 26 13
195705 13 2 14,5 29,5 14,75
195809 17 15,5 12 44,5 22,25
195834 17 14,5 18 49,5 24,75
196469 14 4,5 12,5 31 15,5
198031 19 17 14,5 50,5 25,25
202115 15,5 9,5 12,5 37,5 18,75
202299 8 2,5 12,5 23 11,5
203447 13 2 17 32 16
206373 6 6 10,5 22,5 11,25
210699 12 15 14 41 20,5
211048 18,5 18 17 53,5 26,75
211444 12 7 14,5 33,5 16,75
213120 14 4,5 7 25,5 12,75
214468 4 1 11,5 16,5 8,25
236172 13 9,5 13 35,5 17,75
247605 12,5 5,5 10 28 14
276297 8 1 9,5 18,5 9,25
279218 18 10,5 15,5 44 22
321831 17 6 10,5 33,5 16,75
365342 17 9,5 14,5 41 20,5
373235 17,5 13,5 14,5 45,5 22,75
412833 18,5 5 14,5 38 19
419411 14,5 15 15,5 45 22,5
484864 5 3,5 7,5 16 8
571179 16 10 12,5 38,5 19,25
572782 5 2,5 9 16,5 8,25
587995 15 9 16 40 20
642189 16 8 16,5 40,5 20,25
650412 18 10,5 13 41,5 20,75
715612 15 6,5 17 38,5 19,25
719676 13,5 4 13 30,5 15,25
725799 17,5 10 16,5 44 22
736467 11 6 12 29 14,5
761626 7,5 3,5 9,5 20,5 10,25
764517 20 16,5 17,5 54 27
770057 12 4 11 27 13,5
782983 15 8,5 17 40,5 20,25
811635 15 5,5 14 34,5 17,25
826511 12 2,5 17,5 32 16
835606 15 13 13,5 41,5 20,75
856200 18 15 15,5 48,5 24,25
857196 18 10,5 16 44,5 22,25
858316 16,5 8,5 13 38 19
862464 15 10,5 14,5 40 20
889720 10 1 11 22 11
911301 8 1,5 10 19,5 9,75
919676 12,5 8,5 12 33 16,5
937122 12 7,5 10 29,5 14,75

OBJAŠNJENJE: Zbog Zakona o zaštiti podataka, umesto imena i prezimena učenika, učenik može saznati broj poena i bodova na osnovu svoje šifre.

Predsednik upisne komisije
Nenad Ivanović

Na početak strane

CENTRALNA BAZA
MINISTARSTVA PROSVETE
REPUBLIKE SRBIJEPodaci o učenicima

Proverite sve podatke iz centralne baze na osnovu kojih će učenik biti rangiran. Pristup bazi


Osnovne škole

Podaci o osnovnim školama, učenicma i njihovoj uspešnosti na kvalifikacionom ispitu. Pristup bazi


Srednje škole

Spisak obrazovnih profila po školama i kvote sa spiskom upisanih učenika (nakon upisa). Pristup bazi


Prethodna godina

Spisak obrazovnih profila iz prethodne godine kao i potreban broj bodova za upis. Pristup baziOsnovna škola "Vuk Karadžić"
ul. Save Kovačevića 69, Leskovac
telefon: 016/ 212-980

direktor škole

Predrag Zdravković: 066/84 88 535

pedagog škole

Dragana Stanisavljević: 066/ 84 88 495

e-mail: osvukle@gmail.com
www.osvukkaradzicle.edu.rs